Hei, me puuhastellaan!

"Se tamko nyt on sellainen puuhastelukerho." ja "Eihän ne tuutorit tee muuta kuin leikkii ja laulaa." ovat viimeisimmät käsittämättömät lausahdukset , joita etupäässä opettajakunnan edustajat ovat toiminnastamme lausuneet. Ensin pintaan nousee kiukku ymmärtämätöntä lausujaa kohtaan, mutta se vaihtuu pian huvittuneisuudeksi. Me ymmärrämme ymmärtämättömyytenne. Opiskelijakunta leimataan edelleen usein pieneksi bilepumpuksi vaikka järjestämme käytännössä vain kahdet kinkerit vuodessa. Ilmoitustaulujen värikäs julistemaailma assosioidaan automaattisesti opiskelijakunnan tekemisiksi, josta seuraavat yhteenvetoina kommentit "Siellä ne taas ryyppää..." ja "Kyllä riittää aikaa juhlimiseen vaan ei saa tenttiin luettua."

Vuosi sitten opiskelijakunta suoritti toiminnastaan itsearvioinnin ja yksi suurimmista esille nousseista epäkohdista oli sidosryhmistä suurimmin eli opettajien tavoittaminen. Tai paremminkin tavoittamattomuus. Toisin kuin opiskelijoille, ei opettajille TAMKissa ole yhtä yhteistä edunvalvontaorganisaatiota, jonka kanssa toimisimme. Tietoisuuden lisääminen hajanaisessa joukossa tuntuu toivottomalta, mutta positiivista kyllä valistuneiden joukko kasvaa alati. Koulutuskentän muutokset, lukuisat opiskelijajärjestöt ja vanhentuneen käsitteistön käyttäminen sekoittaa pakkaa lisää, eikä kaikkeen kerkeä perehtymään. Toisaalta juuri siksi opiskelijakunta on se taho, jonka toimintaan kannattaa tutustua. Olemme se portti, josta avautuu ovi opiskelijoiden myriadiin maailmaan. Helpolla tästä ei kuitenkaan pääse, joten sotketaan mukaan vielä osittain omistamamme, ammattikorkeakoulun tiloissa toimiva yhtiö. Ilmeisesti verbien "olla" ja "omistaa" merkitys ei kaikille ole vielä selvinnyt. Selviöksi: opiskelijakunta omistaa yhtiön, mutta ei ole yhtä kuin yhtiö. Enemmän sekaannuksen välttämiseksi yhtiön nimeä ei tässä artikkelissa mainita.

Mikä opiskelijakunta sitten on? Lakisääteinen, itsehallinnollinen osa ammattikorkeakoulua, joka tehtävät määritellään laissa seuraavasti:

"Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin 12 :n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään."

Suomeksi opiskelijakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, joka täyttää sille määrättyä lakisääteistä tehtävää. Laululle, leikille ja puuhastelulle löytyy laista peruste. Esimerkiksi opiskelijakunnan piirissä toimivat liki neljäkymmentä kerhoa sekä opiskelijakunnan kouluttamat pitkälti yli sata vertais-, markkinointi- ja kv-tuutoria edistävät mainittuja sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä, parantaen hyvinvointia ja ruokkien edelleen aktiivisuutta, joka puolestaan ruokkii itseään. Opiskelijakunnan rooli tässä kaikessa on luoda ne edellytykset, joilla toimintaa ylipäänsä on mahdollista toteuttaa ja kehittää edelleen. Valehtelematta Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta onnistuu tehtävässään hyvin, mutta tehdyn työn arvon huomaa yleensä vasta kun se jää tekemättä. Laulu, leikki ja puuhastelu on rahan raadollistamassa yhteiskunnassa ehkä arvokkainta, mitä kykenemme tuottamaan, joten antaa palaa täydestä sydämestä! Ei siitä ainakaan vahinkoa ole.

"Emme lopeta leikkimistä siksi, että vanhenemme. Vanhenemme siksi että lopetamme leikkimisen."